بسمه تعالی


ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده با هدف استفاده از پزشکان و پیراپزشکان داوطلب جهت همکاری در برنامه پزشک خانواده دعوت به همکاری می نماید،لذا از شما متقاضی محترم تقاضا می نمائیم در صورت تمایل فرمهای الکترونیک پیوست را به صورت دقیق و صحیح تکمیل نموده و فایل الکترونیک تصویر مدارک ذیل را در محل مربوطه بارگذاری نمائید.


1. تصویر پروانه دائم جهت پزشکان و پیراپزشکان مشمول پروانه دائم
2. تصویر شناسنامه صفحات اول
3. تصویر کارت ملی
4. تصویر آخرین مدرک تحصیلی(ویژه پیراپزشکان)
5. تصویر پروانه مطب / دفترکار معتبر(ویژه پزشکان و پیراپزشکان دارای پروانه)
6. اسکن عکس4*3 (فرمت فایل jpg و سایز آن حداکثر 300KB باشد.)


اینجانب کلیه مندرجات قید شده در این فرم را به طور صحیح تکمیل می نمایم و چنانچه مواردی خلاف واقع مشاهده گردد ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده مجاز است همکاری خود را در هر مقطع با اینجانب راسا و یکجانبه قطع و بنا به میل خود در آن تجدید نظر نماید.

تکمیل این فرم نیز هیچگونه تعهد استخدامی و بکارگیری برای ستاد اجرایی برنامه پزشک خانواده ایجاد نخواهد نمود.لازم به توضیح است ، چنانچه عملیات ثیت اطلاعات تا مرحله پایانی و صدور کد رهگیری انجام نشده باشد ؛ می توانید با مراجعه به بخش پیگیری و ثبت کد ملی و شماره شناسنامه خود اطلاعات مربوطه را تا مرحله ای که ثبت نموده اید مشاهده و عملیات ثبت نام را از آن مرحله ادامه دهید .