ستاد اجرایی پزشک خانواده


آدرس : تهران - شهرک غرب - فاز 5 - خیابان سیمای ایران - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی
در صورت هرگونه انتقاد و پیشنهاد با آدرس انترنتی زیر تماس حاصل فرمایید
YasaKashi@Behdasht.gov.ir